Noclegi / Accommodation

Z uwagi na rosnące zagrożenie epidemiologiczne zostanie zorganizowany w formie zdalnej za pośrednictwem elektronicznych platform komunikacyjnych. Z powodów od nas niezależnych, w obradach „stacjonarnych” będą mogli uczestniczyć jedynie uczestnicy z Lublina.

Z uwagi na konieczność profesjonalnej obsługi tego tak ważnego dla nas wydarzenia obsługę techniczną powierzyliśmy Lubelskiemu Centrum Konferencyjnemu (zob. https://lcklubelskie.pl), gdzie będą toczyć się obrady i skąd będziemy je w czasie rzeczywistym transmitować do Internetu.

 ***

However, because of the growing threat of pandemics, it seems reasonable to launch it online via available electronic communication platforms. For this reason, it is only Lublin-based participants that will physically sit the conference.  

 The technical support will be provided by Lublin Conference Center (Lubelskie Centrum Konferencyjne, see https://lcklubelskie.pl), which is where the stationary contingent of the conference participants will reside and from where the conference proceedings will be transmitted over the Internet.

***

Из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением COVID-19, Конгресс пройдет в онлайн-формате. Из-за независящих от нас обстоятельств на заседания, проходящие в реальности, приглашаются только участники из Люблина.

Учитывая необходимость соответствующего обеспечения Конгресса, мы поручили техническую поддержку Центру конференций в Люблине (см. https://lcklubelskie.pl), где пройдут заседания и откуда в реальном времени они будут транслироваться.