Materiały kongresowe / Congress Materials

I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny
Etnolingwistyka – bilans dyscypliny:
stan badań, metody i postulaty badawcze 
(Lublin/Polska, 20 VI – 24 VI 2021 r.)

 

 Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Program: Doskonała nauka
I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny
DNK/SP/462229/2020
Dofinansowanie: 129 000 zł
Całkowita wartość: 149 400 zł