Komitet honorowy / Advisory Board

I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny

pod patronatem JM Rektora UMCS

prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego

 

Komitet Honorowy:

Anna Wierzbicka, dr h.c. UMCS (Uniwersytet w Canberra, Australia)

Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS prof. dr hab. Robert Litwiński (Lublin, Polska)

Dyrektor IFP UMCS Małgorzata Karwatowska (Lublin, Polska)

Dyrektor IS PAN Anna Zielińska (Warszawa, Polska)

Dejan Ajdačić (Uniwersytet Gdański, Polska)

Nikolaj Antropov (Białoruska Akademia Nauk)

Jerzy Bartmiński (IFP UMCS, Lublin / PAU, Kraków, Polska)

Elena Berezovič (Uniwersytet w Jekaterinburgu, Rosja)

Pavlo Hrycenko (Ukraińska Akademia Nauk)

Galina Javorska (Uniwersytet w Kijowie, Ukraina)

Svetlana Tolstaja (Rosyjska Akademia Nauk)

Irena Vaňková (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)

Aleksey Yudin (Uniwersytet w Gent, Belgia)