Kontakt / Contact

Sekretariat I Międzynarodowego Kongresu Etnolingwistycznego

Instytut Filologii Polskiej UMCS

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a

20-031 Lublin

gabinet 222 Nowa Humanistyka

e-mail: joanna.szadura@poczta.umcs.lublin.pl