Szanowni Państwo,

ze względu na zagrożenie koronawirusem, zgodnie z zarządzeniem Rektora UMCS, odwołuje się wszelkie konferencje, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz inne wydarzenia organizowane przez UMCS. Zawiesza się wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach i szkoleniach krajowych pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu, a także wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu gości zagranicznych oraz studentów i doktorantów z zagranicy. W związku z powyższym, zmuszeni jesteśmy przesunąć termin naszego Kongresu na jesień 2020 roku i odwołać rezerwacje hotelowe.

            Jednocześnie informujemy, że otrzymaliśmy 108 tez planowanych wystąpień. Zestawiony wykaz wystąpień prześlemy Państwu w najbliższym czasie.

            W imieniu organizatorów – z wyrazami szacunku

 

Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

Lublin, 12 marca 2020 roku