Naukowo o książkach

O relacji między książką drukowaną a innymi środkami przekazu w epoce dynamicznego rozwoju mediów cyfrowych rozmawiali uczestnicy ogólnopolskiej konferencji naukowej, odbywającej się w dniach 12-13 października br. na Wydziale Humanistycznym UMCS.

Zdaniem uczestników konferencji, w dzisiejszych czasach książka, stanowiąc wzór i punkt odniesienia dla różnych mediów, jednocześnie przenika do nich, łączy się z nimi i zmienia wskutek ich różnorakich wpływów oraz oddziaływań. 

Uczestnicy rozmawiali także m.in. o problemach metodologicznych i terminologicznych w kontekście badań nad książką w zmediatyzowanej kulturze oraz ewolucji książki jako środka przekazu. Konferencję zorganizował Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie we współpracy z Polską Akademią Nauk.

    Polecamy

    Data dodania
    20 października 2017