Konkurs na najlepszego absolwenta UMCS – III edycja

Poszukujemy wyróżniających się absolwentów, którzy w 2017 roku ukończyli studia I lub II stopnia, bądź studia jednolite magisterskie a w ich trakcie wykazali się wyjątkowymi osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub działalnością na rzecz Uczelni.

O konkursie

Nagroda im. dr Jamie Lynn Marshall przyznawana jest przez Fundację Absolwentów UMCS w ramach konkursu organizowanego przed rozpoczęciem roku akademickiego. Patronka tego wyróżnienia to założycielka i fundatorka fundacji. Wspólnie z mężem Sędzią Johnem McClellan Marshall’em są od wielu lat silnie związani z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i środowiskiem akademickim UMCS.

Konkurs Fundacji Absolwentów UMCS skierowany jest do wyróżniających się studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, którzy w 2017 roku ukończyli studia I lub II stopnia, bądź studia jednolite magisterskie. Poszukiwani są nieprzeciętni absolwenci, wyróżniający się osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub działalnością na rzecz Uczelni.

Nagroda

Nagroda przyznawana jest Absolwentom UMCS za wybitne osiągnięcia zarówno na polu edukacyjnym, naukowym, jak również sportowym, kulturalnym oraz za działalności na rzecz samego Uniwersytetu.

Wręczenie Nagród im. dr Jamie Lynn Marshall odbędzie się w trakcie Uroczystego Rozpoczęcia Roku Akademickiego 2017/2018 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 2000 zł.

Ostateczny termin składania dokumentów to 29 września. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 13 października.

Nagrody im. dr Jamie Lynn Marshall w II edycji konkursu będą przyznawane w dwóch kategoriach:
– Najlepszy Absolwent Studiów I Stopnia,
– Najlepszy Absolwent Studiów II Stopnia lub Studiów Jednolitych Magisterskich.

Regulamin

Harmonogram

Sposób aplikacji

 

    Aktualności

    Data dodania
    4 września 2017