Logopedia - rekrutacja na studia podyplomowe

Rozpoczęła się rekrutacja na czterosemestralne studia podyplomowe z logopedii.

Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe magisterskie. 

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do wykonywania zawodu logopedy w placówkach oświatowych oraz w placówkach ochrony zdrowia.

Szczegółowe informacje

Uwaga! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: Wydział Humanistyczny UMCS, PL. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin, p. 035.

Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły przesłać dokumentów, będą miały możliwość złożenia ich po ustaniu okresu zagrożenia.

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    7 kwietnia 2020