Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Jacka Łojka

 • Grupa docelowa
  posiedzenie otwarte
 • Organizator
  Dziekan WNoZiGP UMCS
 • Miejsce
  Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, s. 301D

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w dniu 17.04.2019 r., o godz. 1000, w sali Rady Wydziału (301).

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Jacka Łojka nt.: Warunki rozwoju krasowych form wertebowych w wyżynnej części międzyrzecza Wisły i Bugu w świetle analiz przestrzennych i rekonstrukcji paleośrodowiskowych.

  Data dodania
  11 kwietnia 2019