Olimpiada Geograficzna - zawody okręgowe

  • Grupa docelowa
    Uczniowe szkół średnich województwa lubelskiego
  • Organizator
    Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej w Lublinie | Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS | Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego
  • Miejsce
    I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

ZAWODY II STOPNIA – OKRĘGOWE

Niebawem więcej szczegółów