Metodyka rekonstrukcji zmian klimatu i środowiska zapisanych w pokrywach lessowych

  • Organizator
    Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku
  • Miejsce
    Jarosław, woj. podkarpackie

Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komitet Badań Czwartorzędu PAN - Sekcja Lessu
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski
Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Narodowe Muzeum Historii Naturalnej, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy w Kijowie
Instytut Nauk Geologicznych, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy w Kijowie
Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Lubelski
Lubelskie Towarzystwo Naukowe

 serdecznie zapraszają na

XXI Terenowe Seminarium
Korelacja lessów i osadów glacjalnych Polski i Ukrainy

 Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe
Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej

pod tytułem

 Metodyka rekonstrukcji zmian klimatu i środowiska zapisanych w pokrywach lessowych 

dedykowanej pamięci wybitnych badaczy lessów
Prof. Adama Malickiego i Prof. Henryka Maruszczaka

pod honorowym patronatem
JM Rektora
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jarosław, woj. podkarpackie
6-8 października 2022 r. (nowy termin!)

Więcej informacji

    Data dodania
    26 sierpnia 2022