KONCEPCJE GEOGRAFII SZKOLNEJ A GEOGRAFIA AKADEMICKA - Konferencja Naukowa

  • Organizator
    Komisja Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  • Miejsce
    Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Konferencja jest cyklicznym spotkaniem naukowców prowadzących badania z zakresu dydaktyki geografii, nauczycieli tego przedmiotu szkolnego, autorów podręczników i materiałów dydaktycznych, rzeczoznawców MEiN z zakresu geografii, specjalistów zajmujących się kształceniem i dokształcaniem nauczycieli geografii, a także pracowników wyższych uczelni zainteresowanych kształceniem geograficznym. 

Szczegółowe informacje o konferencji są tutaj.

    Data dodania
    5 września 2023