Jak się zalogować?

Każdy student i pracownik ma konto do systemów informatycznych UMCS. Do większości z nich można zalogować się w Punkcie Logowania, dostępnym pod adresem https://login.umcs.pl. Lista wszystkich usług informatycznych UMCS jest dostępna po zalogowaniu się w Punkcie Logowania.

Jeśli jesteś jednocześnie studentem i pracownikiem, to masz 2 konta (tylko konto pracownicze pozwala na logowanie się do usług pracowniczych). Słuchacze szkół doktorskich i studiów podyplomowych nie mają osobnego konta.

Aktywacja konta

Konta studenckie

Tworzone są 3 razy dziennie (6:00, 12:00 i 16:00) po pobraniu przez dziekanat Twoich danych z systemu rekrutacji lub anulowaniu skreślenia. Aby aktywować konto studenckie, należy ustawić hasło za pomocą adresu e-mail podanego w systemie rekrutacji. Jeśli nie pamiętasz podanego adresu e-mail lub nie masz do niego dostępu, poproś dziekanat o jego zmianę w systemie USOS.

Konta pracowników

1. etatowych są tworzone w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy. Wcześniej jednak dane o zatrudnieniu muszą zostać wprowadzone do systemu kadrowego SAP.

2. nieetatowych prowadzących zajęcia dydaktyczne tworzone są w dniu wprowadzenia umowy do systemu kadrowego SAP.

Aktywacji konta pracowniczego należy dokonać w Punkcie Logowania, podając adres e-mail lub numer telefonu na potrzeby późniejszego odzyskiwania hasła.

Zobacz, jak aktywować konto do wybranych usług IT

Ważność konta

Twoje konto zostanie automatycznie zablokowane, gdy stracisz status studenta albo gdy wygaśnie Twoja umowa o pracę.

Identyfikator do logowania

Twój identyfikator do logowania poznasz podczas ustawiania hasła (na stronie wyświetli się "Twoje identyfikatory to:...").

Zasady nadawania identyfikatorów

Jeżeli jesteś studentem:

Twoim identyfikatorem jest numer albumu z sufiksem @umcs.pl, np. 123456@umcs.pl

Jeżeli jesteś pracownikiem:

Twoim identyfikatorem jest:

xyz1234@umcs.pl

Zwróć uwagę, że Twój identyfikator składa się z kilku elementów:

  1. siedem znaków - trzy pierwsze litery Twojego nazwiska (xyz) oraz cztery przyporządkowane cyfry (1234)
  2. znak @
  3. zwrot: umcs.pl

Dla użytkownika Jan Kowalski identyfikator wygląda następująco: kow1234@umcs.pl.

Ustawianie hasła

Ze względów bezpieczeństwa możesz wykonać tylko kilka prób ustawienia hasła w ciągu doby z 10-minutowym odstępem.

Jeśli w celu ustawiania hasła wykorzystasz adres e-mail, sprawdź w programie pocztowym, czy wiadomość z linkiem do ustawienia hasła nie trafiła do katalogu "POWIADOMIENIA" lub "SPAM". Możesz również spróbować wyszukać wiadomości o tytule "Ustawianie nowego hasła" lub nadawcy "UMCS <usosmail@login.umcs.pl>".

Ustalone hasło (pierwsze i każde kolejne) musi składać się z min. 8 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Hasło powinno być zmieniane min. raz na 30 dni. Nowe hasło nie może być powtórzeniem hasła stosowanego przed zmianą.

Najczęstsze problemy z logowaniem

Po wykonaniu dziesięciu nieudanych prób logowania Twoje konto zostanie zablokowane. Możesz je odblokować, ustawiając nowe hasło.

Jeśli korzystasz z eduroam, pamiętaj, aby zaktualizować ustawienia połączenia. W przeciwnym przypadku Twoje urządzenie, wykonując nieudane próby połączenia, ponownie zablokuje Twoje konto.

Bezpieczeństwo

Unikaj logowania się na niezaufanych urządzeniach. Logując się do systemu na komputerze dostępnym publicznie (biblioteka, pracownia komputerowa itp.), korzystaj z trybu prywatnego przeglądarki internetowej.

Po zakończeniu pracy wyloguj się oraz zamknij przeglądarkę.


ENGLISH: To log into the USOSweb system for the first time, visit the following website: https://login.umcs.pl/ and click on “Reset password”. On the next page, type in the e-mail address provided during registration for a study programme. You will get your login ID when setting the password (the page will display "Your IDs are: ..."). You will shortly receive an e-mail notification with a link to set a new password (remember to check your SPAM and notifications folders).