POMOC dla nauczycieli akademickich, pracowników administracji

Problemy merytoryczne: 

Dodatkowo w sprawach z zakresu 1-5 można również kontaktować się z:
Alicją Borzęcką-Szajner, alicja.borzecka@umcs.pl, tel. 81 537 54 92 

Problemy techniczne: 
tel. 81 537 57 69
usos@umcs.pl

BIURO PROJEKTU

Kierownik projektu USOS 
Michał Tarnowski 
tel. 81 537 57 69 
michal.tarnowski@umcs.pl

Wydział Humanistyczny
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a/012B 
20-031 Lublin