POMOC dla nauczycieli akademickich, pracowników administracji

Problemy merytoryczne: 

Problemy techniczne: 

 

BIURO PROJEKTU

Michał Tarnowski 
tel. 81 537 57 69 
michal.tarnowski@mail.umcs.pl

Wydział Filologiczny UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/012B (poziom -1)
20-031 Lublin