POMOC dla nauczycieli akademickich, pracowników administracji

Problemy merytoryczne: 

Problemy techniczne: 

 

BIURO PROJEKTU

Kierownik projektu USOS 
Michał Tarnowski 
tel. 81 537 57 69 
michal.tarnowski@umcs.pl

Wydział Humanistyczny
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a/012B 
20-031 Lublin