O USOS

Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) to system dziekanatowy, który zapewnia kompleksową obsługę toku studiów, studentów, doktorantów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych.

MODUŁ SYSTEMU USOS STAN WDROŻENIA
Internetowa Rekrutacja Kandydatów 2 TAK
Informator ECTS NIE
USOS (moduł administracyjny)  
- oferta dydaktyczna, tok studiów TAK
- elektroniczna karta okresowych osiągnięć NIE
- oświadczenia, ślubowania TAK
- płatności NIE (w trakcie wdrożenia, obecnie tylko akademiki)
- dyplomy TAK
- stypendia TAK
- doktoranci TAK
- akademiki TAK
- sprawozdawczość TAK
- pensum NIE
- praktyki NIE
- elektroniczna legitymacja studencka, doktorancka, służbowa nauczyciela akademickiego TAK
- mLegitymacja TAK
- archiwum NIE
USOSweb  
- protokoły z przedmiotów TAK
- rejestracje na zajęcia TAK (na niektórych wydziałach) 
- harmonogram zajęć TAK (na niektórych wydziałach) 
- sprawdziany (publikacja wyników kolokwiów, zdobytych ocen lub punktów cząstkowych z przedmiotów) TAK
- wnioski studenckie o pomoc materialną oraz o miejsce w domu studenckim TAK
- ankieta oceny zajęć TAK
- sylabusy TAK
- katalog pracowników, jendostek i przedmiotów TAK
- usosmail TAK
- międzynarodowa wymiana studencka TAK
- karta obiegowa TAK
- wybory do samorządów studenckich TAK
- podania NIE (w trakcie wdrożenia)
Mobilny USOS TAK
Archiwum prac dyplomowych TAK
Ankieter TAK
USOSapi TAK
Planista

NIE (gotowy do testów)

System rezerwacji sal NIE
Ewaluacja nauczycieli akademickich TAK

System Analizy Danych

TAK