I Seminarium Studentów Wydziału BiB UMCS

Mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, a przy okazji nawiązać pierwsze kontakty naukowe i poznać środowisko uczelni. Mowa o uczestnikach I Uczelnianego Seminarium Naukowego Studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS. Seminarium odbyło się 26 listopada 2016 roku i poza samymi żakami wzięli w nim udział także uczniowie liceów.

Były prezentowane referaty oraz zorganizowane panele tematyczne. Przedstawione prace oceniali pracownicy Wydziału. Seminarium zorganizowały studenckie koła naukowe, działające na Wydziale.

TV UMCS objęła seminarium patronatem medialnym.

    Polecamy

    Data dodania
    21 grudnia 2016