Seminarium "Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej" (9-10.09.2021)

15.09.2021

Strona prezentuje zdjęcia z drugiego dnia Seminarium (9.09.2021), które miało miejsce w budynku WNoZiGP UMCS w Lublinie. Więcej o seminarium: https://www.umcs.pl/pl/glacjal-i-peryglacjal-europy-srodkowej,18686.htm Autorem zdjęć jest Bartosz Proll.