Forum Młodych Konstytucjonalistów - zapowiedź

Współczesnym wyzwaniom parlamentaryzmu poświęcone będzie Forum Młodych Konstytucjonalistów, które odbędzie się w dniach 10-11 czerwca. Tytuł nawiązuje do głównego nurtu zainteresowań badawczych zmarłego w listopadzie 2019 roku profesora Wojciecha Orłowskiego. To sposób na uczczenie Jego pamięci, podziękowanie za lata pracy dydaktycznej, naukowej oraz działalności związanej ze wspieraniem i rozwojem środowiska akademickiego. Współcześnie parlamentaryzm odgrywa istotną rolę wobec nowych wyzwań, które pojawiają się w państwach wraz z ich rozwojem.

Uczestnicy Forum analizować będą zagadnienia, związane m.in. z określeniem miejsca parlamentu w systemie organizacji władzy państwowej, zasad funkcjonowania izb parlamentu, statusu deputowanych, organizacji wewnętrznej oraz posiedzeń, procedur parlamentarnych, jakości tworzonego prawa a także współdziałania parlamentu z instytucjami międzynarodowymi.

Pierwszego dnia Forum odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Współczesne wyzwania parlamentaryzmu - teoria i praktyka" z udziałem naukowców m.in. z Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Litwy i Polski.  Z kolei drugiego dnia zostanie zorganizowana ogólnopolska konferencja poświęcona doświadczeniem państw Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie współczesnych wyzwań parlamentaryzmu. Wezmą w niej udział młodzi badacze, doktoranci i studenci.

Forum jest organizowane przez Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS, Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS i Radę Wydziałową Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji UMCS we współpracy z Centrum Badań nad Parlamentaryzmem. Partnerem strategicznym jest Stowarzyszenie Naukowe Pro Sciencia Iuridica.

O szczegółach mówi prof. Sławomir Patyra, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego oraz Kierownik Centrum Badań nad Parlamentaryzmem.

TV UMCS objęła wydarzenie patronatem medialnym. 

    Polecamy

    Data dodania
    31 maja 2021