Dzień Meksyku

Jornada de México en la Universidad Maria Curie-Skłodowska, czyli Dzień Meksyku w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej odbył się 7 czerwca br. na Wydziale Politologii UMCS. Na program złożyły się m.in. : wystawa fotograficzna pt. „Oblicza Meksyku”, konferencja naukowa, wykład w języku hiszpańskim i różnorodne prezentacje.

Organizatorzy to: Redakcja „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, Koło Latynoamerykanistów UMCS oraz Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS

    Polecamy

    Data dodania
    23 czerwca 2017