Studenci/doktoranci

Wymiana / wydanie duplikatu elektronicznej jest możliwa, jeśli:

  • zgubisz legitymację lub zostanie ona skradziona,
  • na legitymacji widnieją błędne dane,
  • legitymacja jest zniszczona,
  • zmienisz dane osobowe lub adresowe,
  • zdjęcie przestało być zgodne ze stanem faktycznym.

Aby otrzymać duplikat legitymacji:

  1. złóż wniosek o wymianę / duplikat legitymacji w dziekanacie,
  2. prześlij zdjęcie* na adres foto@umcs.pl z informacją, że potrzebujesz duplikatu i podaj swój numer PESEL,
  3. dokonaj wpłaty w wysokości 33 zł na właściwe konto.

* Jeśli zdjęcie w poprzedniej legitymacji jest aktualne i zgodne z wymaganiami, to możemy go użyć do wydruku duplikatu.

Odbiór duplikatu legitymacji następuje w dziekanacie po 5 dniach roboczych od spełnienia powyższych warunków.