Atrakcyjne szkolenia dla studentów - ostatnie wolne miejsca

Zapraszamy studentów z Wydziału Filozofii i Socjologii, Pedagogiki i Psychologii oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej do udziału w atrakcyjnych szkoleniach w zakresie projektowania uniwersalnego, realizowanych w ramach projektu „Uniwersalność +”.

Zapraszamy studentów  do wzięcia udziału w atrakcyjnych szkoleniach z zakresu projektowania uniwersalnego, które będą doskonałą szansą na wzmocnienie swoich kompetencji zawodowych, co w rezultacie pozwoli na lepsze przygotowanie do wejścia na aktualny rynek pracy.

W szkoleniach mogą wziąć udział studenci z niżej wymienionych kierunków:

Wydział Filozofii i Socjologii

 • Socjologia - studenci II roku studiów stacjonarnych I stopnia
 • Zarządzanie w Politykach Publicznych - studenci II roku studiów I stopnia
 • Kreatywność społeczna - studenci II roku studiów I stopnia

Szczegółowe informacje dot. zaplanowanych w ramach projektu form wsparcia dla studentów z WFiS oraz informacje dot. rekrutacji znajdują się na stronie internetowej projektu:
Szkolenia dla studentów Wydziału Filozofii i Socjologii - ostatnie wolne miejsca

Wydział Pegagogiki i Psychologii

 • Pedagogika – studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia
 • Praca socjalna – studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia

Szczegółowe informacje dot. zaplanowanych w ramach projektu form wsparcia dla studentów z WPiP oraz informacje dot. rekrutacji znajdują się na stronie internetowej projektu:
Szkolenia dla studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii - ostatnie wolne miejsca

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

 • Turystyka i rekreacja – studenci II roku studiów stacjonarnych I stopnia

Szczegółowe informacje dot. zaplanowanych w ramach projektu form wsparcia dla studentów z WNoZiGP oraz informacje dot. rekrutacji znajdują się na stronie internetowej projektu:
Szkolenia dla studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej - ostatnie wolne miejsca


Rekrutacja na wszystkich Wydziałach trwa do 31.01.2021 r.
Liczba wolnych miejsc w projekcie jest ograniczona.

Uwaga!
W chwili obecnej rozpoczną się tylko te zajęcia, które możliwe są do przeprowadzenia w formie zdalnej.
Wszelkie zajęcia terenowe oraz symulacyjne odbędą się w późniejszym czasie, gdy sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępne pod powyższymi linkami).
Wypełnione formularze zgłoszeniowe (najlepiej podpisany skan lub zdjęcie) należy przesłać na adres mailowy: uniwersalnosc@poczta.umcs.lublin.pl najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 r.

Zapraszamy serdecznie do udziału w zajęciach.

  Aktualności

  Autor
  Justyna Narodowiec
  Data dodania
  20 stycznia 2021