Szkolenia dla studentów z kierunku Turystyka i rekreacja - ostatnie miejsca

Informujemy, że zostały ostatnie wolne miejsca na atrakcyjnych szkoleniach, które będą doskonałą szansą na wzmocnienie skompetencji zawodowych studentów, co w rezultacie pozwoli na lepsze przygotowanie do wejścia na aktualny rynek pracy.

W szkoleniach mogą wziąć udział studenci z kierunków:

 1. Turystyka i rekreacja – studenci II roku studiów stacjonarnych I stopnia.


W ramach zadania oferowane są następujące zajęcia o charakterze dodatkowym z zakresu projektowania uniwersalnego:

dla kierunku Turystyka i rekreacja

Moduł I
Przedmiot I Oczekiwania i bariery osób o specjalnych potrzebach a dostępność usług turystycznych w wymiarze 15 godzin dydaktycznych obejmujących:

 • wykład – 8 godz. dydaktycznych,
 • spotkania konsultacyjne z osobami o specjalnych potrzebach (seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, rodziny z dziećmi, kobiety ciężarne, itd. ) – 2 godz. dydaktyczne,
 • warsztaty symulacyjne – 5 godz. dydaktycznych.

Przedmiot II Turysta o specjalnych potrzebach w przestrzeni turystycznej w wymiarze 15 godzin dydaktycznych (2 dni) obejmujących:

 • zajęcia terenowe,
 • warsztaty kameralne.

Termin realizacji zajęć: III semestr studiów I stopnia
Prowadzący zajęcia: wykładowcy WNoZiGP


Moduł II
Przedmiot III Organizacja turystyki a specjalne potrzeby klientów w wymiarze 15 godzin dydaktycznych (2 dni) obejmujących:

 • wyjazd studyjny,
 • warsztaty symulacyjne,
 • warsztaty kameralne.

Przedmiot IV Projektowanie uniwersalne w turystyce w wymiarze 15 godz. dydaktycznych obejmujących:

 • konwersatorium – 7 godz. dydaktycznych,
 • warsztaty projektowe – 8 godz. dydaktycznych.

Termin realizacji zajęć: IV semestr studiów I stopnia
Prowadzący zajęcia: wykładowcy WNoZiGP

W ramach zajęć przewidziano udział/współpracę z osobami z niepełnosprawnościami lub przedstawicieli innych defaworyzowanych grup społecznych (osoby starsze, matki z dziećmi itp.), m.in. w zakresie dobrych praktyk – przykłady wdrożonych projektów/rozwiązań.

Aby nadać zajęciom jak największy wymiar praktyczny oraz uświadomić studentom ograniczenia osób z niepełnosprawnościami, starszych, itp. oraz dać możliwość wczuć się w ich sytuację, zajęcia realizowane będą z wykorzystaniem specjalistycznych pomocy, które umożliwią przeprowadzenie symulacji.

Uwaga!
W chwili obecnej rozpoczną się tylko te zajęcia, które możliwe są do przeprowadzenia w formie zdalnej.
Wszelkie zajęcia terenowe oraz symulacyjne odbędą się w późniejszym czasie, gdy sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli.

Rekrutacja trwa do 31.01.2021 r.
Liczba wolnych miejsc w projekcie jest ograniczona.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Wypełnione formularze zgłoszeniowe (najlepiej podpisany skan lub zdjęcie) należy przesłać na adres mailowy: uniwersalnosc@poczta.umcs.lublin.pl najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 r.

Szczegółowe informacje dot. zaplanowanych w ramach poszczególnych ścieżek form wsparcia znajdują się na stronie internetowej projektu
https://www.umcs.pl/pl/projekt-uniwersalnosc.htm, w zakładce:
Działania - Realizacja zajęć z „Projektowania uniwersalnego" na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Zapraszamy serdecznie do udziału w zajęciach.

Załączniki

  Aktualności

  Autor
  Justyna Narodowiec
  Data dodania
  8 stycznia 2021