Aktywacja przez Mobilny USOS UMCS

Mobilny USOS UMCS

Aplikację możesz pobrać ze sklepów Google Play i App Store:

Mobilny USOS UMCS na Android »

Mobilny USOS UMCS na iOS »

Instrukcja zamówienia mLegitymacji

Jak zainstalować mLegitymację studencką w aplikacji mObywatel? Zobacz film, który przygotował Zespół roboczy ds. USOS (Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji):

Zamówienie mLegitymacji z wykorzystaniem aplikacji Mobilnego USOS UMCS:

  1. Otwórz aplikację Mobilny USOS UMCS na swoim urządzeniu mobilnym.
  2. Wybierz zakładkę „mLegitymacja” z bocznego menu aplikacji.
  3. Następnie kliknij na przycisk „Moja mLegitymacja”, a potem kliknij na „Zamów mLegitymację”.
  4. Po wykonaniu zamówienia powienieneś/aś zobaczyć na ekranie swojego telefonu informację o tym, że Twoje zamówienie jest w toku i kiedy zostanie przetworzone, otrzymasz w telefonie powiadomienie o możliwości zainstalowania mLegitymacji (przetwarzanie zamówienia trwa na ogół nie więcej niż dobę).
  5. Gdy otrzymasz powiadomienie, zajrzyj do aplikacji Mobilny USOS UMCS, gdzie wyświetli Ci się informacja o możliwości aktywowania mLegitymacji.

Żeby aktywować mLegitymację:

  1. Otwórz aplikację mObywatel i zaloguj się.
  2. W panelu „Wybór dokumentu” kliknij na „Legitymacja Studencka”.
  3. Przejdź przez etapy aktywacji i zapoznaj się z regulaminem (opcjonalnie możesz zezwolić aplikacji na użycie aparatu do wprowadzania informacji; domyślnie możesz wprowadzać je tekstowo).
  4. Skopiuj z aplikacji Mobilny USOS UMCS kod QR (znajduje się w zakładce mLegitymacja), który otrzymasz od razu po przetworzeniu zamówienia mLegitymacji, następnie wprowadź kod w odpowiednie miejsce w aplikacji mObywatel i zatwierdź.
  5. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie z Mobilnego USOS-a UMCS kodu aktywacyjnego (ten kod również znajduje się w zakładce mLegitymacja) do aplikacji mObywatel, po czym naciśnij „Aktywuj”.

Po wykonaniu powyższych czynności możesz zacząć używać swojej mLegitymacji. Zawiera ona wszystkie funkcjonalności tradycyjnej plastikowej legitymacji studenckiej i gdy zachodzi sytuacja, w której chcesz okazać komuś swoją mLegitymację, otwórz aplikację mObywatel, a następnie wybierz mLegitymację. Na ekranie wyświetli się wtedy data okazania dokumentu.