Poradnictwo indywidualne dla Absolwentów

Biuro Rozwoju Kompetencji oraz Program Absolwent UMCS organizują w ramach Tygodnia Rozwoju z Programu Absolwent UMCS doradztwo zawodowe oraz konsultacje psychologiczne dla Absolwentów i Absolwentek UMCS. Spotkania będą odbywały się w dniu 23 czerwca 2017, w godz. od 10.00 do 13.00 (po wcześniejszym umówieniu się).

W czasie spotkania z doradcą pomożemy podjąć dobre decyzje zawodowe – określić najlepszy dla siebie charakter pracy, kierunek i poziom dalszego kształcenia. Wspieramy w znalezieniu i zrozumieniu swoich potrzeb związanych z życiem zawodowym oraz w odnalezieniu sposobów na ich realizację.

W czasie spotkania z psychologiem udzielamy pomocy psychologicznej w postaci konsultacji i porad psychologicznych. Oferujemy wsparcie osobom, które przeżywają trudności ze względu na zwiększony poziom stresu, lęku, napięcia, mają problemy natury emocjonalnej, mają trudności w relacjach z innymi ludźmi, poszukują wsparcia w sytuacjach kryzysowych lub po prostu chcą się rozwijać i wzmacniać poczucie własnej wartości.

Godziny spotkań:

09.00 – 9.50

10.00 – 10.50

11.00 – 11.50

12.00 – 12.50

13.00 – 13.50

Zgłoszenia:
•    mailowo: marzena.bichta@umcs.lublin.pl temat maila: „Poradnictwo indywidualne ” (w treści maila proszę podać imię i nazwisko oraz numer telefonu oraz numer Karty Absolwenta UMCS). Prosimy o wskazanie preferowanej godziny spotkania. Na zgłoszenia czekamy do 22 czerwca, do godziny 11.00.

    Aktualności

    Autor
    Anna Lada
    Data dodania
    9 czerwca 2017