Muzealnictwo - trwa rekrutacja na studia podyplomowe

Trwa rekrutacja na Podyplomowe Studia Muzealnicze.

Studia skierowane są do:

  • pracowników placówek muzealnych,
  • twórców i opiekunów szkolnych, regionalnych i parafialnych izb pamięci,
  • osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką muzealnictwa i kolekcjonerstwa. 

Studia mają charakter dokształcający, ich celem jest aktualizacja i pogłębianie wiedzy oraz rozwój kwalifikacji zawodowych w oparciu o najnowsze osiągnięcia z zakresu funkcjonowania, organizacji i zarządzania tego typu placówką.

Szczegółowe informacje

    Aktualności

    Data dodania
    13 października 2017