Wyróżnienie dla dr hab. Stanisława Chmiela, prof. UMCS

Z przyjemnością informujemy, że dr hab.  Stanisław Chmiel, prof. UMCS – Kierownik Katedry Hydrologii i Klimatologii Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku  UMCS został wybrany na Zastępcę Przewodniczącego Rady Naukowej ds. Ochrony Środowiska przy Spółce Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

 

Rada stanowi ważne gremium opiniująco-doradcze, które mawesprzeć Spółkę w procesie transformacji. Dzięki niej Kopalnia będzie najbardziej efektywna nie tylko pod względem wydobycia, lecz także w dziedzinie inwestycji środowiskowych. Rada została powołana na Samorządowym Kongresie Trójmorza w Lublinie. Jako organ opiniująco-doradczy będzie analizować działania Spółki w zakresie dotyczących ochrony środowiska i opiniować zarówno bieżącą działalność, jak i plany projektowe. Warto zaznaczyć, że jest to innowacyjne podejście do tematu ochrony środowiska, gdyż takiej Rady nie ma żadna kopalnia w Polsce.

 

Członkami rady są wybitni naukowcy, reprezentanci lokalnego środowiska (w szczególności ośrodków akademickich, instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych).

Spotkania Rady są planowane co najmniej 2 razy do roku.

 

Serdecznie gratulujemy Panu profesorowi Stanisławowi Chmielowi powołania do Rady i objęcia funkcji Zastępcy Przewodniczącego.

 

 Więcej informacji : LINK

    Aktualności

    Data dodania
    21 października 2022