Światowy Dzień Mokradeł 2022

25 marca na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbędą się obchody Światowego Dnia Mokradeł. Wydarzenie jest przeznaczone dla uczniów szkół ponadpodstawowych i wszystkich osób zainteresowanych tematyką obszarów podmokłych.

Światowy Dzień Mokradeł (World Wetlands Day) to międzynarodowe wydarzenie obchodzone
2 lutego. Święto to obchodzone jest w rocznicę podpisania Konwencji Ramsarskiej (Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających międzynarodowe znaczenie, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego). Celem ustanowienia obchodów jest popularyzacja wiedzy na temat roli przyrodniczej mokradeł a także ich ogromnego, choć często nie docenianego, znaczenia dla codziennego życia człowieka. Z uwagi na pandemię jego obchody na UMCS zostały przesunięte na 25 marca.

Wśród organizatorów, poza pracownikami Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, są przedstawiciele Kampinoskiego Parku Narodowego.

Istnieje możliwość wzięcia udziału w części wykładowej za pośrednictwem transmisji online (MS Teams).

Wydarzenie patronatem honorowym objęli: JM Rektor UMCS, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Poleski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie

    Aktualności

    Data dodania
    24 marca 2022