prof. dr hab. Irena Agnieszka Pidek - Przewodniczącą Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Z przyjemnością informujemy , że prof. dr hab. Irena Agnieszka Pidek została wybrana na Przewodniczącą Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

Do Sekcji należą przyrodnicy reprezentujący różne dyscypliny naukowe. Spotkania Sekcji dają możliwość wymiany informacji o najnowszych badaniach, metodach i osiągnięciach w całej, szeroko pojętej nauce o ewolucji środowiska przyrodniczego. Zazwyczaj współorganizatorami posiedzeń Sekcji są Komitet Badań Czwartorzędu PAN i Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN. Spotkania te są często połączone z wyprawami terenowymi do miejsc depozycji szczątków roślin w naturze (np. odkrywki geologiczne i kopalnie) lub zwiedzaniem ekspozycji archeologicznych i muzeów zawierających okazy z przeszłych epok geologicznych.

Pełniejsza informacja o działalności Sekcji  dostępna jest pod linkiem:

 

https://pbsociety.org.pl/default/struktura/sekcje/sekcja-paleobotaniczna/

 

Nowej Przewodniczącej Sekcji Paleobotanicznej PTB serdecznie gratulujemy!

    Aktualności

    Data dodania
    28 listopada 2022