Lubelska Szkoła Gleboznawcza – 1. edycja

Komisja Fizyki Gleby Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie

 

mają przyjemność zaprosić na

 

Lubelską Szkołę Gleboznawczą – 1. edycja

 

Cel: Zasadniczym celem Szkoły jest zapoznanie uczestników z podstawowymi typami gleb środkowo-wschodniej Polski (m.in. gleba płowa, gleba rdzawa, gleba brunatna, czarna ziemia, mada, rędzina, gleba antropogeniczna).

Forma zajęć: Warsztaty terenowe, tj. praca przy przygotowanych i opisanych (z zastosowaniem kryteriów Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego oraz World Reference Base) wcześniej profilach glebowych

Termin: 22-23 września 2022 r.

Lokalizacja: Lublin i najbliższa okolica

Adresaci Szkoły: studenci i doktoranci wszystkich kierunków studiów, oraz inne osoby (nie ma limitu wieku) które chcą uzyskać podstawową wiedzę praktyczną z zakresu „czytania profilu gleby”, w tym procesów glebotwórczych, które doprowadziły do wykształcenia się tego profilu.

Koszt: 690 zł - obejmuje m.in. materiały konferencyjne oraz wyżywienie (dwa obiady i kolację). Nocleg we własnym zakresie (możemy przekazać sugestie w tym zakresie)

Informacje: dr Piotr Bartmiński, piotr.bartminski@umcs.pl, tel. 607 502 432

Zapisy: https://www.umcs.pl/pl/enqForm,lubelska-szkola-gleboznawcza-1-edycja,1076.html

Formularz zgłoszeniowy - Lubelska szkoła gleboznawcza

Rejestracja

Termin zgłoszeń upłynął. Skontaktuj się bezpośrednio z dr Piotr Bartmiński, piotr.bartminski@umcs.pl, tel. 607 502 432

    Aktualności

    Data dodania
    20 kwietnia 2022