Konkurs fotograficzny we współpracy z WFOŚiGW

W związku z przygotowaniami do obchodów Światowego Dnia Mokradeł prosimy o zainteresowanie młodzieży konkursem fotograficznym (regulamin w załączeniu), którego celem jest

zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej terenów wodno-błotnych Lubelszczyzny.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy naszych wydarzeń związanych ze Światowym Dniem Mokradeł.

Projekt realizowany jest przez Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS i jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Partnerami projektu są: Poleski Park Narodowy, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, Ogród Botaniczny UMCS, CeReClimEn – Centrum Badań Zmian Klimatu i Środowiska i Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski.

Opiekę merytoryczną nad działaniami w ramach Projektu sprawują: dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik, dr Joanna Sposób, dr Magdalena Suchora, dr Marta Ziółek, mgr Kamil Kultys, dr Jarosław Pietruczuk, dr Sylwester Wereski, mgr Jakub Skibiński.

 

    Aktualności

    Data dodania
    21 października 2022