Geograficzne fenomeny Lubelszczyzny - odc. 11

Kras kredy piszącej – nieznany światowy unikat

Znaczna część Lubelszczyzny to wychodnie skał węglanowych górnej kredy. Jedną z jej odmian, najbardziej miękkich i podatnych na rozpuszczanie, jest kreda pisząca. Na tym podłożu rozwinął się szczególny typ zjawisk krasowych – kras kredy piszącej. O procesach związanych z rozpuszczaniem tych skał i formach krasowych opowiedzą prof. dr hab. Radosław Dobrowolski i dr hab. Stanisław Chmiel.

Obejrzyj odcinek 11 na stronie TVP3

    Aktualności

    Data dodania
    16 grudnia 2021