Wracamy po wakacyjnej przerwie

Pozostało nam jeszcze trzy miesiące realizacji projektu. W październiku i listopadzie odbędą się zajęcia dla prawie 400 uczniów, którzy przystąpili do Panelu I i II naszego Projektu. Czytamy i analizujemy ankiety uczestników i opiekunów. Bardzo nas cieszy wysoka frekwencja na naszych zajęciach i szerokie zainteresowanie Projektem – chęć udziału w kontynuacji projektu wyraziło dotychczas ponad 800 osób, zarówno ze szkół już uczestniczących w zajęciach, jak i z nowych szkół. Tak duże zainteresowanie jest dla nas największym komplementem. Dziękujemy za zaufanie i do zobaczenia w murach naszej Alma Mater.

    Aktualności

    Data dodania
    24 września 2019