Kontakt

Akademia Kreatywnego Rozwoju
Instytut Fizyki Wydz. Mat. Fiz. Inf. UMCS
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin


 tel.:    +48 81 537 61 43 – Hanna Rudzka, Magdalena Wit
            +48 81 537 62 16 – Anna Tudruj – Specjalista administracyjny ds. sprawozdawczości i rozliczeń
            +48 81 537 62 86 – Bożena Zgardzińska – Kierownik Projektu
fax:     +48 81 537 61 91
e-mail: akr@umcs.pl


Biuro projektu Akademia Kreatywnego Rozwoju znajduje się w pok. 21 w Instytucie Fizyki Wydz. Mat. Fiz. Inf. UMCS (wejście od strony Pl. M. Curie-Skłodowskiej). Biuro pracuje w godz. 8:00-15:00.