Panel I

related

 

Moduł A Świat zmysłów

 • P - Alicja po drugiej stronie lustra
 • R - Mat-potyczki
 • K - Fizyka w grach 1
 • D - Zagrajmy w ciepło-zimno
 • W - Zjawiska optyczne w przyrodzie
 • Z - Historia odkryć i postępu

Moduł B Środki transportu

 • P - Latające baletnice
 • R - Dziecinnie prosta matma
 • K - Fizyka w grach 2
 • D - Elektronicus
 • W - Od koła do lewitacji
 • Z - Kim mogę być?

 

Legenda:

 • P=Pokaz
 • R=Warsztaty/laboratoria rachunkowo-obliczeniowe
 • K=Laboratoria komputerowe
 • D=Zajęcia doświadczalno-laboratoryjne
 • W=Wykład popularnonaukowy z pogadanką
 • Z=Zwiedzanie Muzeum Instytutu Fizyki i Pracowni

 

 

 

Opis zajęć:

 

Moduł A Świat zmysłów


 POKAZ: Alicja po drugiej stronie lustra

Pokaz ma na celu zaznajomienie uczniów z prawami i zjawiskami optycznymi, mechanizmem widzenia, widzeniem barwnym i postrzeganiem (iluzje optyczne). Uczniowie będą mogli zobaczyć lub samodzielnie zademonstrować doświadczenia tematycznie powiązane z wybranymi zagadnieniami, m.in.:

 • Wady wzroku oraz metody korekcji tych wad. Bieg promieni w soczewce i bieg promieni świetlnych w oku. Skutki wad wzroku i korekty tych wad. Uczniowie będą mieli szansę zrozumieć dlaczego niektórzy z nich muszą nosić okulary.
 • Składanie barw. Jak tworzone są różne barwy z połączenia trzech barw podstawowych. Uczniowie poznają budowę i pośrednio zasadę działania (tworzenia kolorów) monitorów LCD.
 • Rozszczepianie światła białego. Zademonstrujemy rozszczepienia światła białego w pryzmacie i/lub zbiorniku wodnym prowadzące do powstania tęczy. Pokażemy jak wygląda rozszczepione światło z różnych źródeł np. z klasycznej żarówki, świetlówki energooszczędnej oraz lampy LED. Uczestnicy pokazów dowiedzą się, że światło białe (światło słoneczne czy też z żarówki) składa się z barw. Dodatkowo wskażemy poprawny sposób umieszczania kolorów w tęczy (malowanie).
 • Światłowody. Przybliżymy uczestnikom Projektu zasadę działania światłowodu, od prostego doświadczenia z całkowitym wewnętrznym odbiciem światła lasera w szklanej rurze, aż do demonstracji światłowodu. Obserwatorzy dowiedzą się, w jaki sposób przesyłane są informacje giętkimi światłowodami.
 • Powstawanie obrazów w kalejdoskopie. Pokażemy oraz wyjaśnimy mechanizm powstawania obrazów w kalejdoskopie.
 • Iluzje optyczne. Uczestnicy dowiedzą się, że złudzenia wynikają z fizjologii układu wzrokowego.

LABORATORIA RACHUNKOWO-OBLICZENIOWE Mat-potyczki

Celem tych zajęć jest ćwiczenie umiejętności liczenia, rozwiązywania problemowo postawionych zadań, poszukiwanie niestandardowych ścieżek rozwiązań. Uczniowie zostaną zaproszeni do udziału w zabawach matematycznych mających na celu ćwiczenie umiejętności liczenia na liczbach całkowitych. Wśród zadań znajdą się m.in. tworzenie par z liczb oraz cyfr i obrazków, sortowanie wylosowanych liczb, porównywanie liczb, ćwiczenie działań na liczbach. Wykorzystane zostaną m.in. interaktywne tablice z planszami magnetycznymi (obrazki i liczby, symbole działań), kostki do gry, matematyczne domino, patyczki, itp. Jedna grupa zadań będzie wymagała indywidualnej pracy ucznia, druga pracy zespołowej w drużynowych potyczkach matematycznych.

LABORATORIA KOMPUTEROWE Fizyka w grach 1

Zajęcia te mają na celu zaznajomienie uczniów z podstawowymi zjawiskami i pojęciami fizycznymi, takimi jak ruch prostoliniowy, zderzenia, grawitacja, siła czy tarcie. Zwrócenie uwagi uczniów na fakt, że ,,świat'' prezentowany w grach komputerowych jest często daleko idącym uproszczeniem świata rzeczywistego. Zaznajomienie uczniów z ideą modelu jako celowego uproszczenia rzeczywistego układu podlegającego jednak pewnym ścisłym regułom. W ramach zajęć będziemy grać (Pong, Arkanoid, Colourfull Billiard, Gravity Soccer Game, i in.), demonstrować doświadczalnie i dyskutować nt. praw fizyki.

WARSZTATY DOŚWIADCZALNO-LABORATORYJNE Zagrajmy w ciepło-zimno

Celem tych zajęć jest znajomienie uczniów z pojęciem ciepła oraz zwrócenie uwagi na przemiany energii zachodzące w otaczającym nas środowisku. Przygotowane zestawy doświadczalne pozwolą uczniom samodzielnie wykonać doświadczenia. Wśród omawianych zagadnień znajdą się m.in. :

 •  Rozszerzalność temperaturowa.
 •  Przewodnictwo cieplne wody.
 •  Kamera termowizyjna.
 •  Kontakt cieplny.
 •  Przenoszenie energii cieplnej przez promieniowanie.
 •  Ciekły azot, czyli wpływ niskich temperatur na różne materiały.
 •  Silnik parowy.

WYKŁAD POPULARNONAUKOWY Z POGADANKĄ Zjawiska optyczne w przyrodzie

Celem wykładu jest zapoznanie uczniów ze zjawiskami optycznymi spotykanymi w przyrodzie. Na wykładzie zostaną przedstawione oraz wyjaśnione mechanizmy powstawania podstawowych zjawisk optycznych w przyrodzie takich jak tęcza, miraże, fatamorgana, zorza polarna czy gloria. Wykład ubogacą demonstracje oraz ilustracje omawianych zjawisk.

ZWIEDZANIE MUZEUM FIZYKI UMCS Historia odkryć i postępu

Zajęcia takie mają na celu uświadomienie uczniom natury postępu nauki i techniki w kontekście ewolucji i odkryć zjawisk fizycznych. Muzeum Fizyki UMCS dysponuje kilkudziesięcioma interaktywnymi eksponatami fizycznymi. Uczniowie będą wykonywali wybrane doświadczenia pod okiem opiekunów. Opiekunowie będą wyjaśniali i komentowali obserwowane efekty nawiązując do historii przełomowych odkryć naukowych, które przyczyniły się do rozwoju naszego społeczeństwa. Istotnym aspektem postępu technologicznego jest bowiem znajdowanie zastosowań dla odkryć, również tych z grupy tzw. badań podstawowych.

 

Moduł B Środki transportu


POKAZ Latające baletnice

Celem pokazu jest przedstawienie praw i zjawisk fizycznych związanych z ruchem obrotowym oraz lataniem. Przykładowe zagadnienia, które zostaną zademonstrowane i/lub do których demonstracji zaproszeni zostaną uczniowie to:

 •  Planeta Ziemia. Przedstawimy mechaniczny model spłaszczenia Ziemi (geoida).  
 •  Siła dośrodkowa. Zademonstrujemy kilka doświadczeń wykorzystujących obecność siły dośrodkowej.
 •  Zasada zachowania momentu pędu. Do demonstracji zaprosimy też uczniów.
 •  Wirująca baletnica i śmigłowiec. Przedstawimy powiązanie ruchu obrotowego z lataniem.
 •  Balony i doświadczenia przy ich użyciu.
 •  Prawo Bernoulliego.
 •  Latająca czy pływająca rybka?

LABORATORIA RACHUNKOWO-OBLICZENIOWE Dziecinnie prosta matma

Celem zajęć jest ćwiczenie umiejętności liczenia, działań matematycznych, rozwiązywania problemowo postawionych zadań, poszukiwanie niestandardowych ścieżek rozwiązań. Uczniowie zajmą się rozwiazywaniem zadań problemowych (zadań z treścią) przedstawionych w postaci zagadek do rozwiązania, a ćwiczących umiejętność liczenia do 100 oraz działań na liczbach do 100. Na przykładach praktycznych oraz w trakcie gier będą ćwiczyć działania na ułamkach. Do zajęć wykorzystane zostaną m.in. kostki sześcienne z liczbami parzystymi i nieparzystymi, przedmioty podzielne codziennego użytku (np. owoce, czekolada), interaktywne tablice z planszami magnetycznymi (obrazki i liczby, symbole działań), kostki do gry, patyczki, itp. Jedna grupa zadań będzie wymagała indywidualnej pracy ucznia, druga pracy zespołowej.

LABORATORIA KOMPUTEROWE Fizyka w grach 2

Celem zajęć jest zaznajomienie uczniów ze zjawiskami i pojęciami fizycznymi nieco bardziej złożonymi niż te omawiane w części pierwszej, takimi jak rzut ukośny, intuicyjnie rozumiane pojęcie energii i jej transformacji, właściwości cieczy i bieg wiązki światła. Tym razem skorzystamy m.in. z gier Hill Climb Racing, Ball in the Hole, SWAT Tank, Vessels, i in., ale nadal planujemy wspólną zabawę z rywalizację zespołową i indywidualną.

WARSZTATY DOŚWIADCZALNO-LABORATORYJNE Electronicus

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczniów ze zjawiskiem elektryczności i podstawowymi prawami rządzącymi przepływem ładunków. Z zestawów klocków elektronicznych (przewodów, oporników, żarówek, przełączników, głośników, itp.) uczniowie będą budować układy elektroniczne na podstawie podpowiedzi prowadzących zajęcia oraz przygotowanych plansz zawierających schematy układów. Zajęcia wymagają konstruktywnego myślenia i rozwijają wyobraźnię. Współpraca drużynowa wspomaga rozwój działań zespołowych i rywalizację.

WYKŁAD POPULARNONAUKOWY Z POGADANKĄ Od koła do lewitacji

Wykład ma na celu zapoznanie uczniów z różnymi środkami transportu oraz wskazanie, iż historia transportu jest oparta na odkryciach naukowych. Na wykładzie uczniowie dowiedzą się o odkryciach związanych ze środkami transportu. W sposób chronologiczny zostaną omówione różne środki transportu oraz pewne przełomowe odkrycia, które zrewolucjonizowały transport. Uczniowie odpowiedzą na pytania: Jaką prędkość uzyskują najszybsze obecnie lądowe środki transportu - pociągi (TGV, Shinkansen), samochody wyścigowe, oraz jak wysoko i jak szybko mogą poruszać się samoloty. Jak długo potrwałaby podróż na inną planetę. Uczniowie zapoznają się z różnymi ciekawostkami dotyczącymi odkrycia i budowy maszyn, poznają sylwetki wielkich odkrywców i wizjonerów. Jednocześnie wykład będzie uzupełniony o demonstracje. Uczestnicy programu dowiedzą się w jaki sposób starożytni Egipcjanie budowali piramidy transportując ciężkie materiały na duże odległości nie znając wówczas ani koła, ani krążka. Podczas wykładu uczniowie będą mieli możliwość m.in. : przekonać czy łatwiej sanki pchać czy je ciągnąć, poznać działanie wielokrążka, dowiedzieć się jak wykonać prostą turbinę parową, przewieźć się na poduszkowcu, zaobserwować działanie silnika rakietowego czy też zobaczyć lewitujący pociąg.

ZWIEDZANIE PRACOWNI NAUKOWYCH FIZYKI UMCS Kim mogę być?

Główny cel tych zajęć to wskazanie uczniom potencjalnej ścieżki kariery zawodowej i prezentacja pracowni studenckich jako środka zdobycia wiedzy i doświadczenia. W IF UMCS staraniami pracowników oraz nakładem finansowym uzyskanym w ramach wcześniej realizowanych projektów powstało kilka pracowni studenckich wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt laboratoryjny. Uczniowie zostaną zaproszeni na krótkie wycieczki m.in. do Pracowni Fizyki Medycznej, Pracowni Optometrii, czy Pracowni Mikroskopii Elektronowej. Krótkie demonstracje przygotowane przez pracowników dostosowane odpowiednio do poziomu wiedzy i rozwoju intelektualnego uczniów m.in. pozwolą zapoznać się uczniom z urządzeniami medycznymi, np. USG i EKG, PET, najnowocześniejszą w rejonie pracownią diagnostyki wad refrakcji oka czy nowoczesnymi mikroskopami elektronowymi. Jest niezwykle istotne wskazanie uczniom, że podjęcie kształcenia na kierunkach ścisłych otwiera horyzonty karier zawodowych daleko szerzej niż wynika to z ogólnie przyjętych przekonań. Zajęcia takie mają za zadanie jednoczesne wskazanie, że uczelnia może zapewnić im wykształcenie również praktyczne (inż.) na wysokim poziomie.