Rekrutacja


 

Kandydacie,

jeśli chcesz przystąpić do Projektu:

 1. Zapoznaj się z Regulaminem.
 2. Wypełnij formularz rekrutacyjny.
 3. Oddaj formularz opiekunowi szkolnemu w swojej szkole.

 Dyrektorze,

jeśli chcesz zgłosić grupę uczniów ze swojej szkoły do udziału w Projekcie:

 1. Zapoznaj się z Regulaminem.
 2. Umieść w widocznym miejscu plakat informacyjno-promocyjny o Projekcie.
 3. Wyznacz opiekuna/opiekunów szkolnych.
 4. Zbierz formularze rekrutacyjne od uczniów.
 5. Przygotuj zbiorczą listę kandydatów ze szkoły.
 6. Prześlij do biura Projektu formularze i listę.

  Komisja Rekrutacyjna wyłoni Uczestników Projektu. Decyzje prześle Dyrektorom szkół.

 Uczestniku Projektu,

jeśli jesteś na liście Kandydatów zakwalifikowanych do Projektu:

 1. Wypełnij dokumenty uczestnictwa w Projekcie.
 2. Przekaż dokumenty opiekunowi szkolnemu.

 

 Dyrektorze,

jeśli otrzymałeś listę Kandydatów zakwalifikowanych do Projektu:

 1. Zbierz dokumentację uczestnictwa od uczniów.
 2. Prześlij dokumentację do Biura Projektu.

Spotkamy się na zajęciach.