Harmonogram zajęć

Kalendarz zajęć.

Sprawdź kiedy odbywają się zajęcia z wybranego Panelu.

Rozkład zajęć w modułach.

Spotkanie w ramach każdego z modułów rozpoczyna się o godz. 9:00 uczestnictwem wspólnym wszystkich zaproszonych na moduł uczniów w pokazie fizycznym. Po pokazie uczniowie dzieleni są na mniejsze grupy i biorą udział w zajęciach laboratoryjnych, komputerowych, rachunkowych, wykładach popularnonaukowych oraz zwiedzaniu Muzeum Fizyki UMCS.

W ramach Panelu I modułu A i B zajęcia odbywać się będą wg następującego harmonogramu dnia:

W ramach Panelu II modułu C i D zajęcia odbywać się będą wg następującego harmonogramu dnia:

 

W ramach Panelu III modułu E i F zajęcia odbywać się będą wg następującego harmonogramu dnia: