Kolonie dla dzieci

Komunikat:

Biuro Socjalne informuje, że osoby, które złożyły karty kolonijne na wyżej wymienione kolonie letnie zostały zakwalifikowane pozytywnie. Listy uczestników znajdują się w Biurze Socjalnym. Wysokość odpłatności za kolonie i obóz zostanie przesłana do Państwa na służbowe e-maile w terminie późniejszym, po uzgodnieniu z organizacjami związkowymi UMCS i zaakceptowaniu przez Jego Magnificencję Rektora.

 Kolonie letnie
dla dzieci pracowników UMCS w wieku 8-14 lat

BALATONLELLE
HOTEL „LELLE” - WĘGRY

Termin: 01-11.07.2017 r.

Dokumenty wymagane do wyjazdu:

  • dowód osobisty lub paszport (obowiązkowo)
  • zalecamy posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ (wydawanej bezpłatnie w oddziałach wojewódzkich NFZ)

Termin i miejsce składania kart: do 19.05.2017 r. w Biurze Socjalnym (Rektorat, X piętro, pok. 1006). Karta kolonijna powinna zostać wydrukowana dwustronnie w orientacji poziomej (na jednej kartce).


Kolonie letnie
dla dzieci pracowników UMCS w wieku 14-18 lat

CZARNOGÓRA
HOTEL*** „GALEB” w Čanj

Termin: 20-31.07.2017 r.

Dokumenty wymagane do wyjazdu:

  • dowód osobisty lub paszport (obowiązkowo)
  • zalecamy posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ (wydawanej bezpłatnie w oddziałach wojewódzkich NFZ)

Termin i miejsce składania kart kolonijnych: do 19.05.2017 r. w Biurze Socjalnym – pok. 1006, X piętro, Rektorat. Karta kolonijna powinna zostać wydrukowana dwustronnie w orientacji poziomej (na jednej kartce).