Gratyfikacja urlopowa

Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego pracownika należy składać w Biurze Socjalnym (Rektorat, X piętro, pok. 1006), najpóźniej do połowy miesiąca poprzedzającego miesiąc wykorzystania urlopu wypoczynkowego.

Wprowadzenie i zatwierdzenie przez bezpośredniego przełożonego urlopu w systemie SAP jest podstawowym warunkiem wypłaty gratyfikacji urlopowej.

Osoby ubiegające się o wypłatę dofinansowania nie muszą składać wniosku osobiście. Wniosek może zostać przekazany przez sekretariat macierzystej jednostki.