Zgłoszenia

Aby zgłosić swój udział w konferencji, należy wypełnić poniższy formularz online.

Formularz zgłoszeniowy na Międzynarodową Konferencją Naukową „Muzyka Polityczna”