Organizatorzy i partnerzy

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: J.M. Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, lubelski oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

related     related       

Organizatorami Konferencji są: Zakład Myśli Politycznej oraz Zakłady Systemów Politycznych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Lublinie.

 

related

Kierownicy konferencji: Dr Tomasz Bichta, Dr Anna Szwed-Walczak

Komitet Naukowy: Prof. dr hab. Ewa Maj, Prof. dr hab. Wojciech Sokół

Sekretarze konferencji: Dr hab. Marcin Wichmanowski, Dr Michał Wallner, Mgr Łukasz Jędrzejski, Mgr Krzysztof Stanisław Werner