Informacje dla Autorów

Efektem konferencji będą książki opublikowane w  roku 2019. Teksty należy składać w terminie do 14 sierpnia 2018 r. w języku polskim lub angielskim.

Wymogi redakcyjne:

 1. Objętość: artykuł do 40 000 znaków (ze spacjami)
 2. Czcionka: 12 Times New Roman
 3. Interlinia: 1.5 wiersza
 4. Marginesy:2.5 cm (lewa, prawa, góra, dół)
 5. Justowanie: całość tekstu do lewej i prawej strony
 6. Numeracja na stronie: u dołu strony do prawej, numery stron w całym tekście
 7. Śródtytuły: proszę podzielić tekst na śródtytuły, wyjustować śródtytuły do lewej i pogrubić
 8. Przypisy klasyczne: na dole stronicy; odsyłacze skracane w języku polskim: tamże; dz. cyt.; tenże / tejże. Czcionka w przypisach Times New Roman, wielkość 10, interlinia pojedyncza, nr przypisu za kropką, datę dostępu do źródła internetowego piszemy według. wzoru – [10.01.2018]. Po linku nie stawiamy przecinka. Przy cytowaniu czasopism miesiąc piszemy rzymskimi cyframi np. 10 I 2018.
 9. Bibliografią nazywamy : Wykaz źródeł i opracowań:

Struktura wykazu:

 • Źródła drukowane
 • Źródła internetowe
 • Monografie i opracowania zbiorowe
 • Artykuły w czasopismach naukowych

Dodatkowe informacje - prosimy o przygotowanie:

 • alfabetycznego indeksu osób z tekstu właściwego oraz przypisów z pełnym nazwiskiem i imieniem,
 • streszczenia na maksymalnie ½ strony w języku polskim oraz w języku angielskim,
 • noty o Autorze - stopień/ tytuł naukowy, reprezentowana uczelnia, zainteresowania badawcze (do 400 znaków drukarskich ze spacjami).