Opłaty

Opłata konferencyjna wynosi: 400 zł dla pracowników naukowych, 200 zł dla doktorantów (termin uiszczenia opłaty konferencyjnej: do 14 maja 2018 r.). Dla członków Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego opłata zmniejszona jest o 50 zł. W ramach opłaty konferencyjnej przewidujemy: publikację tekstów (po uzyskaniu akceptacji recenzentów), materiały konferencyjne, catering w trakcie obrad.

 

Opłatę należy uiścić na poniży rachunek bankowy:

Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne O. Lublin

Adres siedziby: Wydział Politologii UMCS w Lublinie, Plac Litewski 3, 20-080 Lublin

Nr rachunku bankowego oddziału: 15 1240 1503 1111 0010 4442 6296 (Bank Pekao - PekaoBiznes24)