Kontakt

Zakład Myśli Politycznej, Zakład Systemów Politycznych
Wydział Politologii UMCS
pl. Litewski 3, 20-080 Lublin
email: muzykapolityczna@umcs.pl

Kierownicy konferencji:

Dr Tomasz Bichta
Zakład Systemów Politycznych
tel. +48 601 299 678
tomasz.bichta@umcs.pl

Dr Anna Szwed-Walczak
Zakład Myśli Politycznej
anna.szwed-walczak@umcs.pl

Sekretarze konferencji:

Dr hab. Marcin Wichmanowski, email: marcin.wichmanowski@umcs.pl 

Dr Michał Wallner, email: michal.wallner@umcs.pl 

Mgr Łukasz Jędrzejski, tel.  +48 606 551 482, email: lukasz.jedrzejski@gmail.com - pomoc w rezerwacji noclegów

Mgr Krzysztof Stanisław Werner, tel. +48 508 604 202, email: fanclub.thebeatles.lublin@gmail.com