Zaproszenie

Zakład Myśli Politycznej i Zakład Systemów Politycznych
Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
oraz Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Lublinie

mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową:

Muzyka polityczna:
komunikowanie, kontestowanie, mobilizowanie

   Dnia 14 czerwca 2018 roku
Wydział Politologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Plac Litewski 3

 Myśl przewodnia konferencji koncentruje się wokół istoty i zastosowania muzyki politycznej zarówno do legitymizacji, jak i kontestacji systemu politycznego a także jej roli w komunikowaniu politycznym. Celem konferencji jest wyjaśnienie fenomenu muzyki politycznej, jej funkcji oraz wpływu na relacje władza – obywatele. Cezura badawcza konferencji obejmie dzieje muzyki politycznej od starożytności do czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem wieku XX. Ważnym obszarem eksploracji naukowej będzie wykorzystanie muzyki w kampaniach wyborczych w dobie postpolityki. Konferencja stanie się także okazją do rozważań badawczych poświęconych muzyce patriotycznej w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. W roku 2018 przypada również pięćdziesiąta rocznica rewolty studenckiej (1968 r.) w związku z tym kolejnym obszarem wartym eksploracji badawczej będzie wpływ muzyki na kształtowanie świadomości zbiorowej i nastroje społeczne (popularyzowanie oraz intensyfikację przekazów ideowych). Temat przewodni planowanej konferencji zamierzamy zrealizować wykorzystując następujące zagadnienia:

 ~       Pojęcie i historia muzyki politycznej;

~       Wymiary, nurty, gatunki i style muzyki politycznej;

~       Rola muzyki w kształtowaniu postaw patriotycznych i irredentystycznych;

~       Muzyka jako instrument władzy i wpływu politycznego;

~       Muzyka w służbie ideologii;

~       Muzyka w komunikowaniu politycznym;

~       Muzycy jako aktorzy polityczni;

~       Zastosowanie muzyki w marketingu politycznym;

~       Zaangażowanie polityczne twórców muzyki i ich upolitycznienie;

~       Poziomy partycypacji muzyki politycznej w życiu społecznym;

~       Piosenka satyryczna w polityce;

~       Muzyka polityczna w dobie nowych mediów;

~       Muzyka polityczna a popkultura;

~       Muzyka subkultur młodzieżowych;

~       Aksjologia muzyki politycznej;

~       Infosfera muzyczna w symbolice politycznej.

 Wskazany powyżej katalog zagadnień nie jest zamknięty, zachęcamy do zgłaszania propozycji tematycznych, związanych z motywem przewodnim konferencji. Podczas konferencji planowane są wykładowe obrady plenarne, panele dyskusyjne, a także wystawa płyt winylowych oraz „wieczorne rozmowy o muzyce”. Obrady będą prowadzone w językach: polskim, angielskim oraz rosyjskim. Artykuły pokonferencyjne zostaną opublikowane w zagranicznym wydawnictwie. Teksty należy składać w terminie do 14.08.2018 r.

 Serdecznie zapraszamy!

Kierownicy konferencji: Dr Tomasz Bichta, Dr Anna Szwed-Walczak

Komitet Naukowy: Prof. dr hab. Ewa Maj, Prof. dr hab. Wojciech Sokół

Sekretarze konferencji:

Dr hab. Marcin Wichmanowski

Dr Michał Wallner

Mgr Łukasz Jędrzejski

Mgr Krzysztof Stanisław Werner