Ostatnia aktualizacja
29.05.2023

Zamówienia publiczne

Wymiana elektrycznej instalacji zasilającej gniazda siłowe, wtykowe 230V, instalacji niskoprądowej oraz wymiana posadzki w pom. nr 235 budynku Chemii Dużej UMCS przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3 w Lublinie

DTI-20/02/2014

Ogłoszony
13.02.2014
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone

Załączniki