Ostatnia aktualizacja
29.09.2023

Zamówienia publiczne

Wykonanie robót budowlanych w pracowni nr 44Ba budynku Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS

DTI-37/03/2014

Ogłoszony
31.03.2014
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone

Załączniki

Najnowsze

Dostawa bezpiecznika do detektora

1000002710-2023/DZP-z

Ogłoszony
25.09.2023
Przedmiot
dostawy
Status
W toku
Dostawa materiałów do badań

1000002612-2023/DZP-z

Ogłoszony
25.09.2023
Przedmiot
dostawy
Status
W toku
Dostawa materiałów do badań

1000002791-1-2023/DZP-z

Ogłoszony
22.09.2023
Przedmiot
dostawy
Status
W toku