Ostatnia aktualizacja
30.05.2023

Zamówienia publiczne

Wykonanie legalizacji przez urząd Dozoru technicznego dwóch zbiorników ze środkiem technicznym FM-200 znajdujących się w serwerowni LubMAN UMCS p. 124, w budynku A, Wydziału matematyki, Fizyki i Informatyki, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin

PU/3-22/LubMAN UMCS

Ogłoszony
02.09.2022
Przedmiot
usługi
Status
W toku

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.