Ostatnia aktualizacja
26.09.2022

Zamówienia publiczne

Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej (z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót) pn: Reduta Tadeusza Kościuszki w Ogrodzie Botanicznym UMCS

DTI 05_08_2022

Ogłoszony
05.08.2022
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Najnowsze

Cyklinowanie parkietów w salach wykładowych nr 108, 116 oraz 09 w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym UMCS

DTI-1000001375

Ogłoszony
16.09.2022
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone
Sukcesywne dostawy myszy komputerowych oraz klawiatur komputerowych

PU/42-2022/DZP-a

Ogłoszony
15.09.2022
Przedmiot
dostawy
Status
W toku