Ostatnia aktualizacja
22.09.2023

Zamówienia publiczne

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji systemów wentylacji nawiewno-wywiewnej dla potrzeb dygestoriów w pracowniach nr 205, 206, 207 i 208 w budynku B „Fizyki Średniej” przy ulicy Idziego Radziszewskiego 10 w Lublinie, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

23052023/2

Ogłoszony
29.05.2023
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Najnowsze

Dostawa materiałów do badań

1000002791-1-2023/DZP-z

Ogłoszony
22.09.2023
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Remont pokoju 618 w budynku Wydziału Chemii przy pl. M. C. Skłodowskiej 3 w Lublinie.

1000002937

Ogłoszony
20.09.2023
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Ogłoszone
Dostawa modelu szkieletu człowieka

1000002816-2023/DZP-z

Ogłoszony
20.09.2023
Przedmiot
dostawy
Status
W toku