Ostatnia aktualizacja
07.12.2023

Zamówienia publiczne

Usługa wyceny wartości niematerialnych – prawa z patentu PL 208395 oraz dwóch zgłoszeń patentowych P.397668 i P.402139 obejmujących kompleksowe rozwiązanie dotyczące produkcji mutanazy – enzymu jako środka przeciwpróchniczego do zastosowania w środkach higieny jamy ustnej

PU/5-2014/DOP-p

Ogłoszony
16.06.2014
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Najnowsze

Dostawa źródła promieniotwórczego Na-22 aktyw. 1 MBq w oprawie tytanowej

PUB 1000004614-2023/DZP-z

Ogłoszony
07.12.2023
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów do badań

1000004791-2023/DZP-z

Ogłoszony
05.12.2023
Przedmiot
dostawy
Status
W toku
Dostawa materiałów do badań

1000004622-2023/DZP-z

Ogłoszony
05.12.2023
Przedmiot
dostawy
Status
W toku